TOERFIETSCLUB (TFC) ZILVEREN KRUIS

 

Huishoudelijk Reglement

 

Versie 0.0, 20 november 2018

Dit huishoudelijk reglement bevat de (gedrags)regels van ToerFietsClub Zilveren Kruis of kortweg TFC Zilveren Kruis.

Er worden dag- en avondritten, maand- en meerdaagse tochten en sociale evenementen georganiseerd.

 

Inhoud

1. Ritten en tochten.                                         2

2. Rijgedrag tijdens ritten en tochten.              3

3. Taken kopmannen.                                      3

4. Taken rit-eigenaar.                                       4

5. Voor vertrek.                                                4

6. Vertrek.                                                        4

7. Groepsgrootte.                                            5

8. Snelheid.                                                     5

9. Samen uit, samen thuis.                             5

10. Aandachtspunten.                                     5

11. Gedrag.                                                     6

12. Kleding.                                                     6

 

 

1. Ritten en tochten

Elke week worden er in clubverband een aantal dag- en avondritten gereden. De aanvangstijden en verzamelpunten worden tijdig door de secretaris bekend gemaakt en staan op de website vermeld.

Regelmatig worden er maand- en/of speciale tochten georganiseerd of wordt er in groepsverband aan een georganiseerde tocht deelgenomen.

Eens per jaar wordt er een meerdaagse tocht georganiseerd. Hiervoor moet vooraf worden ingeschreven.

Bij voorinschrijvingen voor zowel tochten als de meerdaagse tocht geldt het principe “wie het eerst komt…….”.

Verschillende snelheden

Er zijn drie groepen binnen de TFC, t.w.:

By Pass Groep        – snelheid tot 22 km/u gemiddeld

Stay-ers                    – snelheid 23 – 27 km/u gemiddeld

Buitenblad               – snelheid v.a. 28 km/u gemiddeld

Voor de volgende ritten en tochten is het tempo aangepast:

Maandrit * – clubrit voor alle leden van alle groepen met aangepaste snelheid

Meerdaagse – na aanmelding, wordt als groep gereden met aangepaste snelheid

AD Bokaal – openingsrit van het seizoen, voor alle leden met aangepaste snelheid

Alle reguliere ritten worden met de boven genoemde snelheden van de diverse groepen verreden

* Deelname aan deze waardevolle sociale activiteit is voor rijders uit alle groepen en wordt als één groep/peloton gereden tot minimaal de gezamenlijke koffie/lunch; verdelen in twee groepen na de koffie/lunch is mogelijk. Als er afsplitsing is, blijft elke groep bij elkaar. Als er een “ontploffing is, is dat een geaccepteerd fenomeen. Er wordt uiteindelijk gewacht zodat de beide groepen als één peloton in Noordwijk aankomen.

2. Rijgedrag tijdens ritten en tochten

Deelname aan tochten en ritten gebeurt altijd op eigen risico.

Wij gunnen minder sterke rijders een plek in de luwte.

Je bent ambassadeur voor sponsoren en begunstigers.

Tijdens ritten en tochten hebben de zogenaamde “kopmannen” de leiding. Deze “kopmannen” zijn aangesteld door het bestuur. Als er geen kopman beschikbaar is neemt, in overleg, een van de leden de rol van kopman op zich. De door de kopman gegeven instructies dienen te worden opgevolgd. Afwijkingen worden aan het bestuur gemeld.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen ook eens een rit te begeleiden is een zgn. “rit-eigenaar” in het leven geroepen. De rit-eigenaar wordt bijgestaan door een “kopman”.

3. Taken kopmannen

Binnen de “By Pass”, “Stay-ers” en “Buitenblad” groep dient altijd één kopman de leiding van de rit op zich te nemen. Hij of zij is de eerste aanspreekpunt van de groep, ook voor derden in geval van aanrijding, valpartij, etc.

 • Maakt zich bekend als kopman voorafgaande aan de rit
 • Bepaald de route die gereden gaat worden
 • Vóór en tijdens de rit is er geen ruimte voor discussie over de route, met name om veiligheid van de deelnemers te waarborgen
 • Bewaakt de snelheid en zorgt ervoor dat die in overeenstemming is met de afspraken
 • Heeft een dynamische plek in het peloton, fiets meestentijds voorin het peloton (hoeft niet continu op kop) en laat zich af en toe afzakken om de sfeer te peilen en of alles naar wens verloopt; deelnemers aan een rit bieden zich aan om (tegenwind-) kopwerk te verrichten
 • Houdt het gedrag van de groep in de gaten en spreekt de deelnemers aan op afwijkend gedrag zoals: in waaier rijden, afval dumpen, niet doorgeven/opvolgen van commando’s etc.
 • Is proactief bezig met de veiligheid binnen het peloton; iedereen in het peloton is zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen veiligheid
 • Is alert op de veiligheid van de deelnemers tijdens de rit, maar ook tijdens pech (bijvoorbeeld bandreparatie)
 • Assisteert de rit-eigenaar en waarschuwt als er te hard wordt gereden

4. Taken rit-eigenaar

Een rit-eigenaar meldt zich vooraf bij de kopman en stemt zijn route af. Als de kopman akkoord is wordt de rit-eigenaar de route- en snelheidsbepaler van de rit. De kopman ondersteund en functioneert als coach voor de rit-eigenaar. Een rit-eigenaar kan een toekomstig kopman zijn.

 • Maakt zich bekend als rit-eigenaar voorafgaande aan de rit
 • Hij bepaald de route die gereden gaat worden
 • Bepaald de snelheid
 • Volgt de instructies van de kopman op

5. Voor vertrek

Vóór vertrek moet door de kopman/rit-eigenaar op hoofdlijnen worden aangegeven welke ronde/route zal worden gereden. Met welke afstand alsmede waar en wanneer er wordt gepauzeerd. Het staat de kopman/rit-eigenaar vrij om op enig moment “koers vrij” te geven.

6. Vertrek

Er wordt het hele jaar door gefietst, met uitzondering van speciale ATB tochten, alleen op de weg en verharde paden. De vertrektijden van de verschillende groepen staan op de website vermeld. Voor de “Buitenblad” groep is deze tijd op zaterdag afwijkend van de andere groepen. Gezamenlijk vertrek van verschillende snelheidsgroepen dient voor vertrek goed te worden afgestemd waar eventueel wordt gesplitst.

De start van alle ritten is bij sporthal Duinwetering te Noordwijk.

7. Groepsgrootte

Uit oogpunt van veiligheid is de ideale groepsgrootte 16-20 personen. Grotere groepen zouden zich moeten splitsen.

8. Snelheid

Wanneer deze voor een persoon te hoog is, dan moet deze persoon dit aangeven door te roepen en dit aan de kopman kenbaar maken. Het is ook de sociale verantwoording van degenen die achteraan rijden om als het moeilijk of lastig is voor een rijder, dit door te geven naar voren. De laatste man/vrouw rijdt nooit alleen!

9. Samen uit, samen thuis

Alle ritten worden gereden volgens het principe “samen uit, samen thuis”. Dit betekent dat er in een tempo gereden wordt, dat door iedereen is te volgen.

Uitzondering:

 • Een persoon of groep besluit eerder terug te gaan of een andere richting op te rijden. Daarmee maakt/maken hij/zij geen deel meer uit van de groep; op vrijwillige basis zal een ander lid deze persoon vergezellen. De kopman moet worden geïnformeerd als besloten wordt de groep te verlaten.

Niet mogelijk:

 • Als een persoon de groep wil verlaten omdat het tempo te hoog is. Hier moet worden gewacht en de snelheid worden aangepast
 • Als het vermoeden bestaat dat een persoon in een gezondheidsprobleem verkeert, is begeleiding door een lid verplicht, zelfs als dit door de persoon wordt afgewezen

Maatregelen:

 • Een persoon die structureel een groep ophoudt omdat de verkeerde groep is gekozen zal worden gevraagd een volgende keer met een groep mee te rijden waarbij de snelheid lager is. Er hoeft de volgende keer ‘geen’ rekening meer met die persoon worden gehouden als het gaat om snelheid.

10. Aandachtspunten

 • Volg de raadgevingen van de kopman op
 • Rijd niet in een waaier
 • Rijd maximaal twee aan twee
 • Rijd zoveel mogelijk rechts
 • Benader (T-)kruisingen en stoplichten rustig
 • Geef bijzondere situaties door van voor naar achter en v.v. d.m.v. roepen en/of armbewegingen
 • Niet doortrekken na een bocht totdat iedereen door de bocht is
 • Niet doortrekken na een wegversmalling tot iedereen is gepasseerd
 • Na het passeren van een stoplicht met aangepaste snelheid doorrijden totdat de groep compleet is
 • Op smalle paden of bij gering overzicht achter elkaar rijden (ritsen) of matigen tempo
 • Het gebruik van een triatlonstuur is niet toegestaan

11. Gedrag

 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar en tijdig rekening met anderen in het verkeer
 • Gebruik een fietsbel
 • Geeft tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Rijd altijd op het aangegeven fietspad, tenzij door de kopman anders bepaald
 • Passeer een wandelaar of fietser met gepaste snelheid en tussenruimte
 • Volg aanwijzingen van politie en/of verkeersregelaars op
 • Neem een ID-kaart en (zorg-)verzekeringspas mee
 • Zorg dat je fiets in goede staat van onderhoud verkeerd

12. Kleding

 • Periodiek wordt er sponsorkleding aangeschaft, die men voor een gereduceerd tarief via de commissie kleding en materiaal kan bestellen en kopen. Vooraf wordt bekend gemaakt wat er voor (gereduceerd) tarief aangeschaft kan worden.
 • Om de investering van de sponsor te rechtvaardigen wordt er verwacht dat deze kleding tijdens zowel dag- en avondritten, maand- en meerdaagse tochten wordt gedragen. Tijdens de dag- en avondritten betreft dit een willekeurig clubtenue, tijdens de AD bokaal, de maandtochten en de eerste en de laatste dag van de meerdaagse tochten is dit verplicht het nieuwste clubtenue.
 • Als er tijdens een door de club georganiseerde tocht of rit schade aan de kleding ontstaat, door bijvoorbeeld een valpartij, kan deze tegen gereduceerd tarief worden vervangen.
 • Het dragen van een valhelm is tijdens alle TFC ritten verplicht.