ToerFietsClub -TFC- Noordwijk

p.a. Hoogtij 123, 2201 WC Noordwijk

Bestuur Voorzitter Piet Groen
Secretaris Dirk Hazenoot
Penningmeester Cleem Verweij
     
Vertrouwenscontactpersonen    Kathinka Heeneman
     Ben Schell
     
Commissies  Lief en leed Piet Groen

Kascontrole  Eric Geerlings 
    Herman Cornet
Jaarprogramma Cees Spruijt
    Anita Hoppenbrouwer
    Gert Cramer
     
  Start2Bike Mark Breugem
    Anita Hoopenbrouwer
    Hendrina Witteveen
Wegkapiteins Gert Cramer (coordinator)
    Cees Aanhane
    Mark Breugem
    Nico van Dord
    Anders Elfvink
    Kathinka Heeneman
    Anita Hoppenbrouwer
    Paul Kraaijevanger
Anja Mooijekind
    Ben Schell
    Thomas Steenvoorden
    Cees Spruijt
    Adriaan Timmers
    Cleem Verweij
    Hendrina Witteveen
Meerdaagse Gert Cramer
Cees Spruijt
     
Evenementen Anita Hoppenbrouwer
    Adriaan Timmer
     
Kleding en onderhoud Anja Mooijekind
     tel : 06-2614 2240  
  Sponsoring Piet Groen
    Ben Akkerman
     
Erevoorzitter Arie Duijndam
Erelid Paul Star