Bestuur p/a Hoogtij 123 2201 WC Noordwijk
Bankrekening NL36 INGB 0008 6503 17 tnv. ToerFietsClub -TFC- Noordwijk
Voorzitter Piet Groen
Secretaris Dirk Hazenoot
Penningmeester Cleem Verweij
     
Raad van Wijze Lieden Paul Overmars
    Jos Peschier
    Anton Kraska
Commissies  Lief en leed Anton Kraska
Piet Groen
Kascontrole Herman Cornet
    Henk v.d. Berg
Gerard Duijndam (res)
Jaarprogramma Gerard Duijndam
Dick van Leeuwen
Cees Spruijt
Maandtochten Gert Cramer
Gerard Duijndam
Huug v. Hal
Willem v.d. Hoeven
Dick v. Leeuwen
Cees v.d. Niet
Cees Spruijt
Joop Zonderwijk
 - extra's Leendert de Lange
Gerco Goote
Meerdaagse Gert Cramer
Gerard Duijndam
Cees Spruijt
Evenementen Willem Ouwerkerk
Cees van der Niet
Piet Groen
Dirk Hazenoot
Lustrum Gerard Duijndam
Pieter-Jan Barnhoorn
Willem Ouwerkerk
Piet Groen
Kleding en materiaal Jan van der Zalm
     tel : 071-3615493 Kees Mertens
 Diversen Kopmannen Gert Cramer
Gerard Duijndam
Huug v. Hal
Willem v.d. Hoeven
Dick v. Leeuwen
Cees van der Niet
Cees Spruijt
Joop Zonderwijk
    Herman Compier
    Peter v.d. Berg
    Eddy Sinon
    Jaap Koemans
    Edmond Issac
     
Erevoorzitter Arie Duijndam
Beschermvrouwe Wouda Duijndam
Erelid Paul Star
Erelid Anton Kraska