Veiligheid en communicatie

1. Inleiding

Om veilig en goed georganiseerd als groep te fietsen, gelden er afspraken over gedrag en communicatie. Net als het respecteren van de verkeersregels, moeten gedragsregels geen onderwerp van discussie zijn. In de workshops met de wegkapiteins kwam de wenselijkheid naar voren om meer aandacht te geven aan het fietsen in de groepen, als voorzorgsmaatregel.

Het thema veiligheid staat bij allen continue op de agenda en daarbij kijken wij steeds hoe het beter kan. De rol van wegkapitein, de groepsgrootte en de gestage groei van het aantal leden zijn hier van betekenis.

Tegelijkertijd willen wij allen dat onze wielersport aantrekkelijk blijft en plezier geeft.

Het fietsten, in welke vorm dan ook, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de media. De berichten zijn qua veiligheid, ongevallen en rechtszaken zelden positief.

Het is veel drukker op de weg en fietspad geworden en dat vraagt om een andere kijk op toerfietsen en veiligheid. Dit maakt het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van het beleid waardoor het mogelijk is hierop terug te vallen indien zich een discussie voordoet.

Onderstaand worden de normen voor veilig fietsen binnen de TFC opgesomd. Jaarlijks worden deze normen geëvalueerd en desgewenst aangepast.

2. Binnen de TFC worden vier groepen onderscheiden

 • (By Pass) snelheid tot 22 km/u gemiddeld
 • (Stay-ers) snelheid 23-27 km/u gemiddeld
 • (Buitenblad) snelheid 28-30 km/u gemiddeld
 • (Ladies-only) passende snelheid, afhankelijk van afstand en tijdsduur

Opmerking: de afzonderlijke groepen kunnen desgewenst onderverdeeld worden.

3. De TFC kent de volgende ritten en-/of toertochten

 • Rit Regulier (RR): gemiddelde snelheid is groepsniveau; in de regel op dinsdag een langere rit
 • Sunday Classic: voor leden uit alle groepen, met passende snelheid, afstand en tijdsduur
 • Maandrit (MR) : dit is een clubtocht voor leden van alle groepen met aangepaste snelheid
 • Meerdaagse (MD): na aanmelding, als groep; (dag-)afstand en gemiddelde snelheid is van tevoren aangegeven
 • Clubtocht om de Arie Duijndam (AD) Bokaal voor alle leden met aangepaste snelheid

4. Samen uit en samen thuis in de onderscheidenlijke groepen, behalve als

 • een persoon of groep besluit eerder terug te gaan of een andere richting op te rijden; daarmee maakt/maken hij/zij geen deel meer uit van de groep; op vrijwillige basis zal een ander lid van de TFC deze persoon vergezellen
 • een persoon alleen op zijn/haar aangeven de groep wil loslaten. Dat kan niet als de groep te hard rijdt. Dan moet er gewoon gewacht worden of de snelheid worden gematigd. Als er een vermoeden bestaat dat de persoon in gezondheidsproblemen verkeert, is begeleiding door een clublid verplicht, zelfs als de persoon dit afwijst
 • een persoon die structureel een groep ophoudt omdat de verkeerde groep is gekozen; deze zal worden gevraagd een volgende keer met een groep mee te rijden waarbij de snelheid lager is. Er zal dan een volgende keer ‘geen’ rekening meer met die persoon worden gehouden als het gaat om snelheid.

5. Aandachtspunten

De wegkapitein m/v

 • Maakt zich bekend als wegkapitein voorafgaand aan de rit
 • Is in beginsel ingedeeld in het programma van een Coördinator; heeft de route bedacht die gereden gaat worden én vooraf gecommuniceerd in betreffende WhatsApp groep
 • Direct bij de start en tijdens de rit is er geen ruimte voor discussie over de route, met name om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen; bijzondere (weers-)omstandigheden voorbehouden; elk lid kan minimaal 1 dag vóór vertrek een routevoorstel
 • Bewaakt de snelheid en zorgt ervoor dat die in overeenstemming is met de afspraken
 • Heeft een dynamische plek in het peloton; fietst meestentijds voorin het peloton (hoeft niet continu op kop) en laat zich af en toe afzakken om de sfeer te peilen en of alles naar wens verloopt; deelnemers aan een rit bieden zich aan om (windtegen-)kopwerk te verrichten
 • Houdt het gedrag van de groep in de gaten en spreekt de deelnemers aan op afwijkend gedrag zoals: in waaier rijden, afval dumpen, niet doorgeven/opvolgen van aanwijzingen etc.
 • Is pro-actief bezig met de veiligheid binnen de groep; iedereen in het peloton is zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen veiligheid!
 • Is alert op de veiligheid van de deelnemers tijdens de rit, maar ook tijdens pech (bijvoorbeeld bandreparatie)
 • Onderkent het belang, de uitgangspunten en principes voor het leiden van een groep.
 • Bevordert voor minder sterke rijders een plek in de luwte en heeft oog voor nieuwe leden.
 • Ziet toe op het dragen van onze clubkleding én helm.
 • Is ambassadeur voor de TFC, haar sponsoren en begunstigers.

De deelnemer

fietspadbord

 • Volg de raadgevingen van de wegkapitein op
 • Rijd niet in een waaier
 • Rijd maximaal twee aan twee
 • Rijd zoveel mogelijk rechts
 • Benader (T-)kruisingen en stoplichten rustig
 • Geef bijzondere situaties door van voor naar achter d.m.v. roepen of armbewegingen
 • Geef bijzondere situaties door van achter naar voor d.m.v. roepen
 • Niet doortrekken na een bocht totdat iedereen door de bocht is
 • Niet doortrekken na een wegversmalling tot iedereen de wegversmalling is gepasseerd
 • Na het passeren van een stoplicht met aangepaste snelheid doorrijden totdat de groep compleet is
 • Na het oversteken van een weg of kruising met aangepaste snelheid doorrijden totdat de groep compleet is
 • Op smalle paden of bij gering overzicht achter elkaar rijden (ritsen) of matigen tempo
 • Het gebruik van een triatlon -stuur is niet toegestaan
 • Optie: maak als groep een veilige stop bij het binnenrijden van Noordwijk en bedank de wegkapitein van dienst en blik terug op het verloop van de rit
 • Is ambassadeur voor de TFC, haar sponsoren en begunstigers.

5. Criteria voor op de racefiets

 1. Houd je aan de verkeersregels
 2. Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 3. Gebruik een fietsbel
 4. Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 5. Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 6. Rijd altijd op het aangegeven fietspad, tenzij door de wegkapitein anders bepaald
 7. Passeer een fietser of wandelaar met gepaste snelheid en tussenruimte
 8. Volg aanwijzigingen op van politie en-/of verkeersregelaars
 9. Het dragen van clubkleding en helm is tijdens alle ritten en tochten verplicht
 10. Het meevoeren van een ID kaart en (zorg-)verzekeringspas wordt aanbevolen.

6. Veiligheid

 1. Kies de juiste snelheidsgroep; vermoeidheid vermindert de alertheid
 2. Heb je een slechte dag? Kies dan een andere snelheidsgroep
 3. Niet plotseling remmen (bv. bij gemiste afslag), liever de berm in sturen als het kan
 4. Geen (grote) waaiers vormen bij zijwind, vraag om minder snelheid
 5. Houdt goed rechts op smalle wegen en bij onoverzichtelijke bochten
 6. Oversteken van kruispunten: wacht tot de hele groep overgestoken is, dan weer aanzetten
 7. Houdt bij stilstand rechts, ook in geval van ‘lek’ rijden; blijf op je plaats in de groep.

7. Uitroepen en tekens

 1. Tijdig de juiste weg aangeven bij kruising/splitsing: LINKSAF_RECHTSAF_RECHTDOOR
 2. Kruispunt oversteken als hele groep in éen keer kan: STOP_VRIJ
 3. Onoverzichtelijke situatie, hond, richel, drempel, gat etc.: LET OP
 4. Tegemoet komende fietser(s) of voetganger(s): TEGEN
 5. Tegemoet komende auto: AUTO VOOR
 6. Inhalende auto: AUTO ACHTER
 7. Let op, maak vanaf nu gebruik van fietspad: FIETSPAD
 8. Paalt(jes) op fietspad: PAALTJE(S)
 9. Achter elkaar fietsen (smal fietspad, tegemoetkomend verkeer etc): RITSEN
 10. Bij lekke band of pech: LEK
 11. Vaart minderen: linkerhand omhoog (voorste m/v)
 12. Bij links of rechts afslaan: arm extra hoog uitsteken
 13. Bij obstakel: met de hand laag naast je zwaaien
 14. Geef waarschuwingen direct en duidelijk door naar achter of voor.

 

 

Veiligheid en communicatie, mei 2021 - versie 2