Groepsgrootte aangepast aan de (Corona) tijd

Door Dirk Hazenoot

 

Er moet me iets van het hart.

Ik weet niet hoe het jullie vergaat de laatste maanden want Corona heeft de nodige afstand geschapen tussen mij en vele van mijn TFC vrienden. Het bestuur heeft wel vergaderd maar pas 1x, op gepaste afstand, in de tuin bij Cleem en verder mbv Skype.

In maart heb ik 1x solo gefietst en dat beviel voor 90 % prima maar voor de resterende 10% niet. Het gedrag van medeweggebruikers was dermate ondoordacht (naar mijn mening) dat dat voor mij een zeer negatief gevoel achterliet. Ik ben toen dan ook geheel gestopt met fietsen buiten.

Als alternatief ben ik gaan ‘Zwiften’. Voor hen die dit niet kennen; binnenfietsen op een smarttrainer gekoppeld aan een programma dat je in een virtuele wereld plaatst waar je met en tegen elkaar kunt fietsen. Nog nooit zoveel kilometers gemaakt in het voorjaar.

Met de vrijgave van het fietsen in groepjes zijn we ook gaan nadenken over hoe dat in Coronatijd kan en als bestuur zijn we tot de conclusie gekomen, dat als je rekening wilt houden met je omgeving, een groep van 10 personen al best groot is. Daarom hebben we dit als maximum gesteld voor TFC ritten. We hadden gerekend op reacties vanuit het ledenbestand van de TFC van zowel voor- als tegenstanders van deze beperking. We waren dan ook zeer verbaasd dat er zeggen en schrijven nul (0) reacties binnen kwamen. Dan begin je te denken dat er begrip is voor zo’n maatregel, toch?

AD201904 Vertrek

Toen was geluk nog heel gewoon maar vandaag de dag kan dit niet meer

Vandaag beleefde ik mijn ‘maiden voyage’ met de mannen van de TFC. Eerder had ik een aantal keer met enkele dames van de vrouwen-clinic op zondag gereden. Dit ging prima, hier werd getracht elkaar en mensen in de directe omgeving ruimte te laten, neuzen te snuiten in een zakdoek en überhaupt niet te spuwen. Vanmorgen bij het vertrek ging het al direct mis. Geheel te goeder trouw en met de beste bedoelingen werd een aspirant-lid verwelkomd met een stevige handdruk. Oude gewoonten zijn erg hardnekkig.

Dat er om 8:00 uur (!) meer dan 20 fietsers stonden is natuurlijk prachtig want dit betekent dat er graag met elkaar wordt gereden. Het splitsen in groepen was echter wat lastiger, wie gaat in welke groep mee en hoe verhouden zich de aantallen dan? Nadat 1 groep naar het parkeerterrein vertrok kwam er iets meer duidelijkheid, 2 groepen van 12 personen.

Hoe de snelle mannen dit hebben opgelost, heb ik bij de start niet meegekregen want ik stond op het parkeerterrein te kijken hoe het daar te werk ging. Nou niet dus. Weinigen die tot 10 konden tellen want met meer personen als er op twee handen te tellen zijn zou er dus iets moeten gebeuren. Wij, Piet en ik, zijn bij het afrijden van het parkeerterrein maar de andere kant opgereden en hebben aspirant-lid Eric met ons meegenomen (hem was wel opgevallen dat de groep uit meer dan 10 personen bestond). Probleem opgelost? Voor het moment ja, structureel niet.

De snelle mannen zullen ongetwijfeld discussie hebben gehad hoe zij met het probleem (?) van 12 aanwezigen zouden omgaan. Toen we ze ergens in de buurt van de Woerdense Verlaat tegenkwamen was daar echter niets van te merken. Met minimaal de 12 die zich bij de start verzameld hadden werd er en group gereden. Ook hier zaten dus geen rekenwonders tussen.

Is het erg dat je met een grotere groep als 10 de weg op gaat? Hier moet ik het antwoord schuldig blijven maar als je gaat sjoemelen aan de gemaakte afspreken dan is het einde zoek. Als 12 kan wanneer 10 is afgesproken, kan dan 15 ook? of 20?

Ik sta nog steeds achter het aantal van max. 10 personen per groep. Je rijdt dan in groepen tussen de 5 en 10 personen. Hiermee houd je makkelijker afstand tot anderen, rits je veel sneller, rijd je misschien ook weleens op kop en verzin je soms een eigen route. Zelfs koffie onderweg behoord dan weer tot de mogelijkheden.

Mijn oproep aan eenieder, neem je eigen verantwoordelijkheid, schuif deze niet af op een (aangewezen) kopman en respecteer gemaakte afspraken. Wil je op afspraken terugkomen, doe dit dan voor je ze aan je laars lapt. Een bericht aan het bestuur waarom je ergens niet mee om kan gaan, onderbouwd natuurlijk, en vergezeld gaand met jouw oplossing hiervoor, wel gemotiveerd, wordt door het bestuur altijd op prijs gesteld.

Ik wens jullie veel fiets plezier.