Veiligheidsregio Hollands-Midden op het niveau ‘zorgelijk’ 

Covid 19

 

Het Corona virus is nog steeds aanwezig. Het aantal besmettingen loopt volgens de instanties zorgwekkend op en Noordwijk en omstreken ligt plotseling in een gebied waar de toeristen van de ene op de andere dag zijn vertrokken. Ook de gemeente Noordwijk maakt zich zorgen en heeft ons als één van de Noordwijkse verenigingen aangesproken. Hieronder de ontvangen tekst:

 

Beste bestuurder,

We mailen u omdat onze veiligheidsregio Hollands-Midden op het niveau ‘zorgelijk’ is ingedeeld.

Met name in de categorie 20-30 jaar is het aantal besmettingen sterk toegenomen, o.a. door minder verantwoord gedrag.

We hebben als gemeente van onze veiligheidsregio de opdracht om dieper in de samenleving het besef te kweken dat het naleven van de coronarichtlijnen van levensbelang is. De veiligheidsregio heeft ons hierom met klem verzocht dit in de ‘aderen van de samenleving te laten doordringen’. De veiligheidsregio heeft ons hierom dringend verzocht om als gemeente, samen met de organisaties (o.a. de sport- en beweegaanbieders) in het veld, aan te geven welke maatregelen u en de gemeente, de komende tijd gaan nemen om weer strenger toe te zien op de maatregelen.

Hiervoor doen wij u een beroep op u.

Wij u verzoeken u om vóór vrijdagmiddag 25 september a.s. (via een reply op dit emailadres) aan te geven welke extra maatregelen u de komende periode gaat nemen om te zorgen dat uw leden en uw bezoekers zich beter aan de maatregelen gaan houden. Bijvoorbeeld welke communicatie start u de komende week op om zsm de trainers aan te spreken en leden in de groep 20-30 te wijzen op hun gedrag?

-           Laat het ons weten wanneer u ergens tegenaan loopt als u dit niet kan organiseren. Geef hierbij aan welke ondersteuning u hiervoor nodig heeft?

Dank u vriendelijk voor uw reactie.

 

Als TFC Noordwijk hebben we hier alsvolgt op geantwoord:

 

In reactie op je bericht van 23 september jl.

Sinds het opkomen van het COVID-19 virus volgen wij de richtlijnen van RIVM, NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) en NOC*NSF. Dit betekent dat wij in eerste instantie de clubactiviteiten hebben gestaakt. Het advies aan onze leden was: fiets solo. In tegenstelling tot het latere advies van de NTFU, rijden in groepjes van maximaal 4 personen, zijn wij gebleven bij solofietsen. Nog steeds geen verenigingsactiviteiten.

Per 1 juli jl werd sporten in verenigingsverband onder voorwaarden weer mogelijk. Sporten zonder afstandsbeperking, echter met 1,5 meter afstand van medeweggebruikers. Voor en na sporten 1,5 meter sociale afstand. Vrij van gezondheidsklachten aan het vertrek komen. Wij hebben daaraan toegevoegd een maximale groepsgrootte van 10 personen (NTFU advies: 14 personen). Dit om reden van (Corona-)veiligheid en naleefbaarheid van bovenstaande.

Aan het gevoerde beleid hebben wij geen concessies gedaan, daarentegen is veel tijd en aandacht besteed aan bewustwording en het laten nemen van ook eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid. Op deze aspecten is door ons gestuurd en bijgestuurd.

Hoewel de genoemde leeftijdscategorie 20-30 jaar bij ons is ondervertegenwoordigd, zijn wij ons ervan bewust dat wij bij een gemiddelde leeftijd van 65 jaar een risicogroep zijn. Gebaseerd op je bericht zullen wij onze leden opnieuw en met nadruk vragen verantwoordelijkheid te nemen voor het naleven en opvolgen van de richtlijnen, om besmetting in verenigingsverband te vermijden.

Je verdere vragen zijn van harte welkom.

 

Het is niet alleen een taak van de overheid, nationaal of lokaal, om Covid-19 een halt toe te roepen. Iedereen zal daar zijn steentje aan moeten blijven bijdragen. Doen we dat niet dan zullen de maatregelen snel weer worden verscherpt en zullen ook de sportactiviteiten weer op een laag pitje komen te staan. Laten wij als TFC Noordwijk ons beste beentje voortzetten en ons aan de richtlijnen houden.

Zoals ook aan de gemeente is medegedeeld, wij rijden in groepjes van max. 10 rijders. De kopman splitst de groep vóór vertrek bij meer als 10. Ben je verkouden, heb je koorts, etc., blijf thuis. Gebruik een zakdoek. Houd afstand tot medeweggebruikers, geef ruimte. Voor de rit en bij de koffie, houd 1,5 meter afstand. Is de koffie ergens binnen, bekijk de situatie en bevalt het je niet ga niet naar binnen. Beslis zelf. Neem geen risico. Gebruik je verstand.

Blijf gezond!

Het bestuur wenst jullie veel fiets plezier.

 

corona afloop