Alles wat beweegt verandert                    17-02-2022Piet 11 2020

In januari 2020 hoorden wij voor het eerst over Corona. De impact van dit virus ook voor onze vereniging, was groot. Corona eiste een hoofdrol. Een vereniging verenigt, maar hoe doe je dat in een tijd van allerlei beperkende maatregelen. In 2021 moest de ALV van februari zelfs naar oktober worden verplaatst. Dat was natuurlijk niet gewenst zo in de aanloop van een nieuw fietsseizoen en om alle uitdagingen te bespreken.

Een deel van de leden verwijt het bestuur een vereniging te willen leiden volgens de normaal geldende normen en waarden van een fietsclub. De meerderheid voelt zich goed bij afspraken over veiligheid, het dragen van clubkleding, groepsgrootte, het begroeten van nieuwe leden en vernieuwingen. Voor en tegens werden aangescherpt. 

In een gesprek met de wegkapiteins is gekeken naar wat tijdens het rijden goed werkte en naar wat anders of beter kan. 

Tijdens de jaarvergadering op 10 februari jl. is ons bestuur benoemd. In het besef dat er een probleem is dat ons allemaal raakt en waar we dus gezamenlijk iets aan moeten doen. 

Integriteit is voor mij heel belangrijk. Soms komen verwachtingen niet uit. Het gesprek mag stevig zijn, met iedereen, daar ben ik niet bang voor. Maar wèl inhoudelijk, niet op de persoon. 

Het gaat mij altijd aan het hart als iemand uit ongenoegen zijn/haar lidmaatschap van de TFC opzegt. Is dit nu nodig en krijg je dan werkelijk iets wat je nu niet hebt. 

Als bestuur hebben wij gezegd clubactiviteiten te willen laten waar het hoort. Bij de leden. Daartoe worden na 2 jaar activiteitencommissies weer aangemoedigd om het voortouw te nemen. Met voor elk wat wils.

Fietsen is onze passie. Dat ziet er voor iedereen anders uit. Als bestuur willen wij er alles aan doen om goede randvoorwaarden te creëren. Statuten, Huishoudelijk Reglement, AVG, WBTR etc horen weliswaar bij een vereniging echter zijn achtergrond, ver weg van wat we graag willen: fietsen en genieten.

Warme groet, Piet

Piet Groen - voorzitter