Toekomstgesprek                    22-03-2022Piet 11 2020

Op 10 maart jl. ontmoetten wij elkaar voor een interactieve bijeenkomst in Restaurant Plein 6, een unieke plek op Woonzorgpark Willem van den Bergh. Na een woordje door manager Jeremy Degger is door mij het programma voor de avond geschetst, wat als een gesprek over de toekomst van de TFC was opgezet. 

De inbreng van allen was daarbij zeer gewenst: aangeven wat jìj graag wilt, waarvan een beetje meer, wat iets minder. Zo maken wij samen de club, een programma, hebben wij het gehad over gewenste (sociale) ledenactiviteiten en nog veel meer.

Voor waar de vereniging nù staat, werd onderstaande stelling als startpunt genomen om samen de toekomst in te gaan.

‘Op 14 december 2018 is de TFC Noordwijk als vereniging opgericht en dat is van waaruit we verder gaan. We zullen wat eraan vooraf is gegaan, dankbaar omarmen en (symbolisch) een plaats geven in de nieuwe hedendaagse realiteit. Respect voor het verleden, blik op de toekomst!’. 

De gekozen werkvorm maakte dat de aanwezigen in vier groepen in gesprek gingen over het hoe van fietsen, sociale activiteiten, organisatie etc. De conclusies werden op een flip-over vel opgetekend en toegelicht door elke groep. Onder leiding van Dirk is de rijke oogst van wensen en ideeën gerubriceerd en zo werden de commissies gevormd. Opmerkelijk was de welwillende, gezamenlijke bereidheid om van alles te organiseren om een aantrekkelijke fietsclub te zijn. 

Er is behoefte aan meer sociale contacten gebleken, maar ook workshops, meerdaagse fietsavonturen, thema-tochten, vertrouwenspersoon en nieuwe, effectieve vormen van (onderlinge) communicatie. Ook waren er opnieuw verzoeken over het op korte termijn beëindigen van ballotage en opheffen van de Raad van Wijze Lieden. 

Voorafgaande aan de afsluiting van de bijeenkomst kondigde Cees Spruijt aan voor iedereen een potje met 3 hyacinten te hebben meegebracht. Fairly White. Zichtbaar geraakt door de recente gebeurtenissen binnen de vereniging, wenste hij ons persoonlijk hoop en liefde in de wereld van nu, en groei en bloei voor de fietsclub. 

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in een ontspannen, gezellige sfeer. Time flies.

Warme groet, Piet