In toid van ja en nei                    28-11-2020Piet 11 2020

Met de komst van Miranda van Loon begroeten wij het 100ste lid van onze ToerFietsClub en daarmee schrijven wij geschiedenis. Alleen al dit jaar zijn 25 nieuwe leden toegetreden waarvan 15 vrouwen. Veelal door introductie, echter ook de georganiseerde fiets-clinic voor vrouwen bleek in een behoefte te voorzien. Ingegeven door het COVID-19 virus is bewegen, buiten zijn en jezelf sportief uitdagen essentieel geworden. Fietsen is voor velen een favoriete activiteit. We weten echter allemaal hoe belangrijk het momenteel is om sociale interacties te beperken. En juist dat is wat wij heel erg missen immers samen sporten verbindt. Ieder voor zich en samen doen wij er alles aan om elkaar weer spoedig te zien.

Wie mij een beetje kent, weet dat ik geen Noordwijker ben. Ik ben opgegroeid in West-Friesland, de omgeving van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Schagen en Alkmaar.

Hoewel ik ben geboren in Purmerend, zijn mijn ouders vrijwel direct daarna verhuisd naar Benningbroek. Een dorp, samen met Sijbekarspel, Nibbixwoud, Midwoud, Oostwoud en andere buurtgemeenschappen, gelegen op ongeveer 10 km noordelijk van Hoorn. Later zijn wij als gezin naar Hoorn verhuisd. Met Joke heb ik gewoond in Zwaag, toen wij trouwden, en vervolgens op het voormalige eiland Wieringen, in Dronten en nu alweer jaren in Noordwijk. Ik zal altijd een nieuwe Noordwijker blijven, daar heb ik het mee te doen. Als West-Fries zijn, nèt niet helemaal.

Maar toch, voor West-Friesland is er in mijn hart altijd een plekkie, al was het maar vanwege de unieke cultuur en juist de taal, het oorsponkelijke dialect. Er zijn prachtige spreuken en gezegden.

‘In toid van ja en nei’, het ging zeer snel. In dit jaar heeft de TFC in ledenaanwas een enorme groeispurt gemaakt na jaren van een stabiel ledenbestand. In onze ToerFietsClub is in wezen plaats voor iedereen, echter het gaat om halen en brengen. In dat opzicht ben ik heel erg blij dat grote bereidheid is getoond om als vrijwilliger, wegkapitein te willen zijn. De maximale groepsgrootte van 10 rijders, ingegeven door Corona, is voor mij iets dat ook in de toekomst blijft om reden van veiligheid, nu het steeds drukker wordt op de fietspaden.

De wereld om ons heen verandert. Het persoonlijk contact gaat naar social media. Als bestuur lopen wij daar ook tegenaan, en stelt ons voor nieuwe uitdagingen om wat ons verbindt en kenmerkt, namelijk een sociale context die raakt aan vriendschap, te stimuleren en te behouden. Aandacht voor elkaar, de mens achter de sporter.

Deze week heb ik met Wouda Duijndam gesproken. Zij weet dat Arie, oprichter van onze club, op zijn wolkje met een glimlach op zijn gezicht kijkt naar hoe wij het, ondanks de lastige tijd waarin wij leven, doen.

Pas goed op jezelf en blijf gezond! Hoe dan ook: in deze dagen vieren wij een opmerkelijke mijlpaal in het verhaal over de TFC tot zover. Een club van 100. Proost!

Piet Groen, voorzitter

ballon